Rekisteriseloste

logo-ekokumppanit

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 523/1999 (10 §) / EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Syyskuu 2018

1. Rekisterinpitäjä

Ekokumppanit Oy (18017648-4)
Käyntiosoite: Valssipadonraitti 3, 33100 TAMPERE
Postiosoite: PL 487, 33101 TAMPERE
Kotisivut: ekokumppanit.fi

2. Rekisterin vastuuhenkilöt

Järviluontokeskus-hankkeen projektipäällikkö Olli Vakkala (olli.vakkala(at)tampere.fi), projektiasiantuntija Petri Mäkelä (petri.makela(at)tampere.fi) ja ympäristöasiantuntija Satu Heino (satu.heino(at)kvvy.fi).

3. Rekisterin nimi

Järviluontokeskus-hankkeen palauterekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään Järviluontokeskus-hankkeen bussivarausjärjestelmässä ja hankkeen palautekyselyssä sekä muuhun aiheeseen liittyvässä viestinnässä.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterin sisältämiä tietoja kerätään rekisteröityjen omalla suostumuksella rekisterin käyttötarkoituksen mukaista viestintää varten.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina rekisteröidyn nimi sekä sähköpostiosoite. Tietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään Järviluontokeskus-hankkeen verkkosivuilla sijaitsevalla verkkolomakkeella.

8. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään Google Drive -pilvipalvelussa, jolloin henkilötietoja voi siirtyä myös EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Google kuuluu Yhdysvaltojen ja EU:n välisen Privacy Shield -sertifioinnin piiriin, joten henkilötiedot pysyvät koko ajan suojattuna henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriin ilmoitettavat henkilötiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Rekisteri sijaitsee palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatussa Google Drive -pilvipalvelussa. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät tietonsa. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tarpeettomien, virheellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista tai tietojensa poistamista. Kirjallinen korjaus-/poistamispyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.