Ekokumppanit logo

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Arkkitehtuuri-ideakilpailun parhaimmisto

Ideakilpailu tavoitteli vahvoja visioita

Järviluontokeskuksen ensiaskeleena toteutettiin arkkitehtuuri-ideakilpailu yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Arkkitehtuurin laboratorion ja Tampereen kaupungin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman kanssa.

Kilpailu oli luonteeltaan avoin ideakilpailu TTY:n Arkkitehtuurin laboratorion sekä suomalaisille että ulkolaisille arkkitehtiopiskelijoille. Kilpailuaika oli 18.1. – 27.3.2017. Ideakilpailuun saapui yhteensä 44 ehdotusta, joista 41 hyväksyttiin kilpailuun.

Kokonaisuudessaan kilpailun taso oli hyvin korkea. Keskeisimpänä tehtävänä oli löytää monipuolisia ideoita Järviluontokeskuksen perushahmosta ja toiminnasta, joita voidaan käyttää alueen jatkosuunnittelun ja päätöksenteon pohjana. Kilpailun tarkoituksena oli myös ideoida ja osoittaa puurakentamisen monimuotoisia ja uutta luotaavia mahdollisuuksia kaupunkiympäristössä ja julkisessa rakentamisessa.

Projektin kannalta ideakilpailun tarkoituksena on avata keskustelu Järviluontokeskuksen perustamiseksi, esitellä projektia ja käynnistää Tampereen ja Pirkanmaan asukkaiden osallistaminen keskuksen luomiseen.

The Ö - II palkinto​

Ykköspalkinto päätettiin jättää jakamatta, sillä ylivoimaista voittajaa hyvien ehdotusten joukosta ei löytynyt. Kilpailun parhaaksi valikoitui lopulta Aleksi Vuolan vahva, omaperäinen ja pyöreämuotoinen kilpailuehdotus ”THE Ǿ”.

Ehdotuksen vahvuutena oli järviluonnon tuominen osaksi rakennusta ja pitkälle ideoitu konsepti nimestä ja muodosta lähtien.

Raadilta kiitosta keräsi ammattitaitoisesti laadittu pyöreä kehäratkaisu, joka luo onnistuneesti uuden vihreän ja tuulensuojaisen, pehmeämmän palan järviluontoa muutoin melko kovaan ja tuuliseen ympäristöön.

Aurum - III palkinto​

Aurelija Jusaitén laatimassa työssä rakennus on taitavasti ja varmaotteisesti sulautettu ympäröivään maastoon ja maisemaan. Rakennus häivytetään hienovaraisesti kumpuilevan viherkaton alle, jolloin rannan linjaus ja kevyen liikenteen väylät jatkuvat juohevasti nousten katolle ja edelleen sillalle.

Myös laiturin oleskelualuetta pehmentävä puistokumpu liittää sen taustan maisemaan. Tavoite rakennuksen yhdistämisestä luontoon on toteutettu hyvin, mutta toiminnan ja kävijän luontoyhteys ei täysin toteudu.

​Korte - III palkinto​

Anu Lahdenpohjan työssä kokonaisuus piiloutuu Mustanlahden suunnasta hyvin viherkattonsa alle ja rannan suunnasta taas kauniisti kaislikosta ideansa saaneen rakenteen suojaan.

Kokonaisuudessa oli huomioitu toiminnallisuus erinomaisesti. Sisätilat on suunniteltu eläytyen – vesiaihe, puro, viherseinä, katetut terassipoukamat, ”allaslaguuni” tuovat luonnon osaksi rakennusta. Oheistoimintoja on ideoitu kiinnostavasti – esim. alta valaistu luistinrata, sillan käyttö, gondoli ovat kohteen vetovoimaa lisääviä ideoita.

Dyyni - lunastus​​

Eelis Leinon Dyyni oli kokonaisidealtaan kisan selkeästi rohkein avaus. Ehdotus tavoittaa hienosti Järviluontokeskuksen hauskuudesta ja tekemisestä ponnistavan hengen.

Arkkitehtonisesti raati arvioi, että idean toteutukseen voi kuitenkin liittyä ongelmia. Tiukka pitäytyminen dyyni-konseptiin tuo lisähaasteita.

Terassin vapaa muodonanto luo vaihtelevia, elämyksellisiä paikkoja, mutta terassien laajuus arveluttaa – aktiviteetit hajoavat laajalle ja rakennettua maisemaa syntyy paljon.

A Finnish Courtyard - lunastus​

Mathieu Landellen omaperäinen ehdotus, joka rakentaa laajan kelluvan korttelin rannan tuntumaan ja paljastaa mahdollisesti täytön alta löytyvän vanhan kalliorannan.

Ratkaisu luo mielleyhtymiä vanhoihin uimalaitoksiin ja toistaa siten Tampereen historiaa modernilla tavalla. Kaikki sisätilat ovat veden äärellä ja liittyvät kauniisti korttelia kiertävien ulkoterassien välityksellä veteen. Rakennuksen keskelle jäävä tyyni vesialue sisältää paljon potentiaalia ja soveltuisi hyvin sekä kesä- että talvikäyttöön.

Arkkitehtuuriltaan ratkaisu sisältää paljon kohteeseen liittyvää symboliikkaa, mm. näkyvät pystyrunkorakenteet ilmentävät suomalaista metsämaisemaa.

Kilpailun palkintolautakuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt:

Pekka Salmi, apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, Tampereen kaupunki, palkintolautakunnan puheenjohtaja
Markku Karjalainen, rakennusopin professori, TTY:n Arkkitehtuurin laboratorio
Ilmari Lahdelma, arkkitehtuurin professori, TTY:n Arkkitehtuurin laboratorio
Antti Moisala, arkkitehti, Arkkitehdit MY Oy
Kaisu Anttonen, ympäristöjohtaja, Tampereen kaupunki
Perttu Pesä, toimitusjohtaja Visit Tampere Oy
Ville Aarresuo, kehitysjohtaja, Särkänniemi
Jari Mylläri, tuottaja, Aamulehden Moro-lehti
Tuula Peltonen, puistonjohtaja, Metsähallitus
Sakari Leinonen, hankepäällikkö, Keskusta-hanke, Tampereen kaupunki
Matti Pollari, projektipäällikkö, Ekokumppanit Oy
Satu Heino, ympäristöasiantuntija, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)

Palkintolautakunnan sihteerinä toimi tuntiopettaja, arkkitehti Ari Rahikainen TTY:n Arkkitehtuurin laboratoriosta.